Atölyeler

Tüm atölyeler okul öncesi dönem çocukları ile çalışmış uzmanların rehberliğinde gerçekleştirilmektedir. Okul öncesi sınıflarında uygulanan etkinliklere ek olarak okumuza özgü bazı atölyeler de mevcuttur.

  • Sanat Atölyesi:

Çocukların yaratıcılık ve hayal güçlerini odak alarak oluşturulan bu atölyenin amacı problem çözme becerilerini destekleyerek alternatifler üretebilmelerine olanak tanımasıdır. Ayrıca, kültürel çeşitlilik konusunda farkındalık oluşturabilecek etkinlikleri içermektedir. Her çocuk kendine özgüdür o halde her çocuk kendi ürünlerini ortaya çıkarmakta özgürdür.

  • Beslenme Okur Yazarlığı Atölyesi:

Çocukların tükettikleri gıdaların neler olduğu hangi gruplar içerisinde yer aldığı (besin piramidi) ve sağlıklı beslenmenin önemini küçük yaşlarda çocuklara sunmanın hedeflendiği bir atölyedir. Daha sağlıklı alternatifleri çocuklarımızın günlük hayatına eklemek çok önem taşımaktadır. Beslenme konusunda doğru beslenme şekilleri üzerinde çalışarak çocukların kendi yaşamlarına entegre etmelerini sağlamayı planlamaktayız.

  • STEAM Atölyesi:

STEAM etkinlikleri, fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering), sanat (art) ve matematik (mathematics) gibi 5 alanın bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir modeldir. Bu disiplinlerin bütünleştirilerek kullanılması çocukların hem problem çözme becerilerini destekler hem de alternatifler üretme, onları deneyimleme, sonuca ulaşma ve çözüm yollarına karar verme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Yaş gruplarına uygun hazırlanmış STEAM çalışmalarının günlük yaşamda çocukların karşılaşacakları sorunlara çözümler bulabilmeleri konusunda da yardımları bulunmaktadır.

  • Bahçe Atölyesi:

Doğa insan hayatını olumlu veya olumsuz etkileyebilen en güçlü etkenlerden biridir. Çocukların hayatında ise çok önemli bir yere sahiptir. Her çocuk çiçek gördüğünde dokunmak ister, her çocuk çimen kokusunun yarattığı hissi deneyimlediğinde mutluluk duyar. Çünkü çocukların hayatları doğal yaşamla iç içe olmaya hazırdır. Bu nedenle, çocukların doğanın en güzel yanlarını görmelerini sağlayarak mevsimsel değişiklikler, bir bitkinin nasıl yetiştiği, bir hayvanın yaşam alanının nasıl oluştuğu gibi konularda birebir deneyim sahibi olarak öğrenme süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu şekilde doğaya ve canlılara saygı kavramının hayatlarımızda daha etkin rol oynamasını sağlayabiliriz.

  • 3R Atölyesi:

Reduce (Azalt), Reuse (Yeniden Kullan), Recycle (Geri Dönüştür) Atölyesi: Son yıllarda geri dönüşüm çalışmalarının tek başına yetersiz olduğu bu nedenle de daha bütüncül bir yaklaşımın daha sürdürülebilir sonuçlar ortaya çıkacağı savunulmaktadır. Bu nedenle de bizler okulumuzda 3R kavramlarını tüm yıl boyunca eğitim programına entegre bir şekilde ilerlemesini hedeflemekteyiz. Çevre bilincine sahip çocuklar yarının temiz çevresine olumlu katkılar sağlayacaktır düşüncesi ile sadece geri dönüşüm ile değil “azaltarak ve yeniden kullanarak” da mümkün olacaktır.