Reduce (Azalt), Reuse (Yeniden Kullan), Recycle (Geri Dönüştür) Atölyesi: Son yıllarda geri dönüşüm çalışmalarının tek başına yetersiz olduğu bu nedenle de daha bütüncül bir yaklaşımın daha sürdürülebilir sonuçlar ortaya çıkacağı savunulmaktadır. Bu nedenle de bizler okulumuzda 3R kavramlarını tüm yıl boyunca eğitim programına entegre bir şekilde ilerlemesini hedeflemekteyiz. Çevre bilincine sahip çocuklar yarının temiz çevresine olumlu katkılar sağlayacaktır düşüncesi ile sadece geri dönüşüm ile değil “azaltarak ve yeniden kullanarak” da mümkün olacaktır.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share