STEAM etkinlikleri, fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering), sanat (art) ve matematik (mathematics) gibi 5 alanın bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir modeldir. Bu disiplinlerin bütünleştirilerek kullanılması çocukların hem problem çözme becerilerini destekler hem de alternatifler üretme, onları deneyimleme, sonuca ulaşma ve çözüm yollarına karar verme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Yaş gruplarına uygun hazırlanmış STEAM çalışmalarının günlük yaşamda çocukların karşılaşacakları sorunlara çözümler bulabilmeleri konusunda da yardımları bulunmaktadır.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share