Eğitim Yaklaşımımız

İki Dilli Eğitim: Kinda Bloom da iki dilli eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. Her yaş grubuna özgü olarak uzman dil eğitimcileri tarafından hazırlanmış programlar doğrultusunda; alanında uzmanlaşmış İngilizce eğitim kadrosu ile öğrenciler ikinci bir dil olarak İngilizce’yi edinmektedir.

Proje Yaklaşımı: Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi temel alan proje yaklaşımında amaç çocukların farklı kaynakları kullanarak işbirliğine açık bir yaklaşımla yeni bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır. Çocukların ilgi ve meraklarının önemli olduğu bu yaklaşımda süreç odaklı bir sistem dahilinde öğretmenlerin çocuklara rehberlik ettiği ve çocukların kendi sorularına yanıt aradıkları ve deneyimledikleri bir çok beceriyi desteklemeyi hedeflemektedir. Aylık temalar doğrultusunda çocukların ilgi ve merakları ile de şekillenen bir süreç içermektedir.

Reggio Emilia: Her çocuğun kendilerini ifade etme yolları birbirinden farklıdır. Kendilerine özgü yollarla kendi düşünme biçimleri ile dünyalarını yansıtırlar. Bazı çocuklar sözcükleri sever, bazıları boya kalemlerini, bazıları ise notaların dünyasını keşfederek kendilerini anlatmayı tercih ederler. Loris Malaguzzi tarafından ifade edilen “Çocuğun 100 Dili” ise bizlere yol gösterici olmuştur.

ÇOCUĞUN YÜZ DİLİ
Bir çocuk 100’den ibarettir.
Bir çocuğun 100 lisanı,
100 eli,
100 fikri,
100 düşünme şekli,
oynama şekli ve konuşma şekli vardır.
100 her zaman 100…
dinleme şekli,
sevme şeklidir;
şarki söylemek ve anlamak için,
keşfetmek için…
100 zevk,
100 dünya
icat etmek için,
hayali kurulacak 100 dünya.
Bir çocuğun 100 lisani vardır;
(ve yüzlerce yüzlerce dahası)
ama 99’unu çalıyorlar.
Okul ve bu kültür,
kafayla vücudu ayırıyor.
Onlar çocuğa:
elleri olmadan düşünmesini,
kafasi olmadan yapmasını,
zevk almadan anlamasını,
sadece yılbaşlarında ve bayramlarda
sevip şükretmesini söylüyorlar.
Onlar çocuğa:
zaten orada olan bir dünyayı keşfetmesini söylüyorlar
ve geri kalan 99unu çalıyorlar.
Onlar çocuğa:
iş ve oyunun,
gerçek ve fantezinin,
bilim ve hayal etmenin,
yerin ve göğün,
sebep ve rüyanın
birbirine ait olmadığını söylüyorlar.
Ve onlar çocuğa
100’ün orada olmadığını söylüyorlar.
Çocuk onlara:
İmkansız, 100 işte orada! diyor.