Eğitim Yaklaşımımız

Çift Dilli Eğitim
 
Kinda Bloom da çift dilli eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. Her yaş grubuna özgü olarak uzman dil eğitimcileri tarafından hazırlanmış programlar doğrultusunda; öğrenciler ikinci bir dil olarak İngilizce’yi edinmektedir. Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı (Common European Framework For English) doğrultusunda oyun tabanlı etkinliklerle öğrencilerimiz İngilizce öğrenmektedir.
 
Proje Yaklaşımı
 
Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi temel alan proje yaklaşımında amaç çocukların farklı kaynakları kullanarak işbirliğine açık bir yaklaşımla yeni bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır. Çocukların ilgi ve meraklarının önemli olduğu bu yaklaşımda süreç odaklı bir sistem dahilinde öğretmenlerin çocuklara rehberlik ettiği ve çocukların kendi sorularına yanıt aradıkları ve deneyimledikleri bir çok beceriyi desteklemeyi hedeflemektedir. Aylık temalar doğrultusunda çocukların ilgi ve merakları ile de şekillenen bir süreç içermektedir.
 
Reggio Emilia
 
Her çocuğun kendilerini ifade etme yolları birbirinden farklıdır. Kendilerine özgü yollarla kendi düşünme biçimleri ile dünyalarını yansıtırlar. Bazı çocuklar sözcükleri sever, bazıları boya kalemlerini, bazıları ise notaların dünyasını keşfederek kendilerini anlatmayı tercih ederler.Kinda Bloom’da sanat uygulamalarında Reggio Emilia yaklaşı esinli etkinlikler uygulanır.

Doğa Temelli Eğitim ve Ekolojik Duyarlılık :

Doğadan öğrenme uygulamaları ile çocuğun doğayı keşfetmesi hedeflenir. Çocuğun  duyuları yolu ile doğayı keşfetme becerilerini desteklemek  için gerçek  ortamlarda doğa yürüyüşleri, keşif ve gözlem etkinlikleri planlanır. Ekolojik duyarlılığı desteklemek için projelerimizde iklim değişikliği, küresel ısınma, çevre kirliliği ve önleyici çalışmalar ile temel bilgiler verilerek çocukların çevreye duyarlı davranışlar geliştirmeleri teşvik edilir. 
 
Eğitim Yaklaşımımız