Felsefemiz

Kinda Bloom “Yeni şeyler dene, özgün ol” felsefesi ile öğrenmeler arası bağlantılar kurularak her çocuğun farklı gelişim hızına ve yapısına ulaşma çabalarını destekleyici bir eğitim felsefesini benimser. Çocukların yaparak ve yaşayarak öğrendikleri, kendilerini demokratik bir sistem içerisinde ifade edebildikleri, bireyselliklerini yansıtabildikleri mutlu bir eğitim ortamı sunmaktır. Tüm öğrenme becerilerini oyun yoluyla deneyimledikleri bir atmosfer içerisinde kendi gelişimlerini sağlamaktadır.